Fokus Digital Services

Отговори за промените в специалните режими по ЗДДС
И съвети за подаване на ГДД по чл. 92 от ЗКПО

В най-новия брой на
списание "Съветник Данъци и такси на моята фирма" - бр. 45, април

 
Уважаеми г-н/ г-жо Счетоводител,
 
В края на юни изтича срокът за подаване на ГДД по чл. 92 от ЗКПО и заплащането на корпоративния данък.
 
Същевременно от 01-ви юли се въвеждат изменения при специалните режими за облагане по ЗДДС на услуги и дистанционни продажби на стоки.
 
Именно на тези 2 важни предстоящи моменти в практиката е посветен
последният брой на Списание "Съветник Данъци и такси на моята фирма".
 
Вземете го още сега и си осигурите:
 анализите на експертите
☑ съветите, които дават
☑ примерите за правилно прилагане, които решават за Вас

А така ще подадете ГДД спокойно и безпроблемно ще се адаптирате към промените около ДДС.
Какво конкретно Ви очаква в съдържанието на списанието:
 
 Въпроси и отговори, свързани с промените при специалните режими за облагане по ЗДДС на услуги и дистанционни продажби на стоки, в сила от 01.07.2021 г. - част І, където експерт Мина Янкова отговаря на въпросите:
✦ Какво се въвежда в ЗДДС от 1 юли 2021 г.?
✦ Кое налага измененията в ЗДДС?
✦ Защо се разширяват специалните режими в системата на ДДС?
✦ Защо се въвеждат правила за доставки чрез електронен интерфейс?
✦ Защо се въвеждат нови понятия за вътреобщностни дистанционни продажби на стоки и за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети територии или трети държави?
✦ Какво е вътреобщностна дистанционна продажба на стоки?
✦ Какво е дистанционна продажба на стоки внасяни от трети страни или територии?
✦ Кога се счита, че доставчикът се намесва „непряко“?
✦ Какво е данъчно задължено лице, което управлява електронен интерфейс за целите на ЗДДС?
✦ Какво е електронен интерфейс за целите на ЗДДС?
✦ Какво е пратка за целите на ЗДДС?
✦ Какво е основен доставчик за целите на ЗДДС?
✦ Кога електронният интерфейс улеснява доставката?
✦ Кои са доставките, които се улесняват от електронен интерфейс?
✦ Кога данъчно задължено лице, което управлява електронен интерфейс, се счита за доставчик?
✦ Какво означава, електронен интерфейс да се счита за доставчик?
✦ Коя от двете доставки ще се счита за превозена за целите мястото на изпълнение?
✦ Как ще се определя данъчното събитие?
✦ Как ще се определя място на изпълнение на доставка при дистанционна продажба?
✦ Как ще се определя място на изпълнение на доставка на стока внос от трета страна?
✦ Какви са промените, свързани със съществуващия праг за дистанционни продажби на стоки в рамките на Общността?
✦ Кога не се прилага прагът?
✦ Как се прилага прагът за целите определяне мястото на изпълнение на доставки на вътреобщностни дистанционни продажби на стоки и доставки на цифрови услуги?
✦ Запазва ли се правото на избор на доставчика за променяне мястото на доставката?
✦ Как се упражнява правото на избор?
✦ Как се определя прагът от електронен интерфейс?
 
❒ Въпроси и отговори, свързани с промените при специалните режими за облагане по ЗДДС на услуги и дистанционни продажби на стоки, в сила от 01.07.2021 г. - част IІ, тук експерт Янкова отговаря на въпросите:
✦  Какви са новите правила за прилагане на режим „в Съюза“ и режим „извън Съюза“?
✦ За кои доставки ще се прилага режим „в Съюза“?
✦ Кои лица могат да прилагат режим „в Съюза“?
✦ Въвеждат ли се нови понятия в ЗДДС за целите на режим „в Съюза“?
✦ Какви са условията за регистрация на лицата за прилагане на режим „в Съюза“?
✦ Задължително ли се определя акредитиран представител?
✦ Кога следва да се дерегистрират лицата?
✦ Налице ли е право на данъчен кредит при прилагане на режим „в Съюза“?
✦ Защо се разширява обхватът на режим „извън Съюза“?
✦ За кои доставки ще се прилага режим „извън Съюза“?
✦ Кои лица могат да прилагат режим „извън Съюза“?
✦ Какви са условията за регистрация на лицата за прилагане на режим „извън Съюза“?
✦ Задължително ли се определя акредитиран представител?
✦ Как се извършва дерегистрацията на лицата?
✦ Налице ли е право на данъчен кредит при прилагане на режим „извън Съюза“?
✦ Как се определя мястото на изпълнение на доставки при прилагане на режим „в Съюза“ или режим „извън Съюза“?
✦ Как се определя данъчната основа и датата на възникване на данъчното събитие?
✦ Каква е данъчната ставка?
✦ Как се документират доставките на услуги и на стоки в обхвата на специалните режими?
✦ Каква отчетност водят лицата, които прилагат специалните режими?
✦ Каква отчетност трябва да води данъчно задължено лице, Задължения за водене на електронен регистър от данъчно задължено лице, което управлява електронен интерфейс, когато не е регистрирано за прилагане на режим „в Съюза“, режим „извън Съюза“ или режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии по чл. 14а, ал. 11 от ЗДДС.което управлява електронен интерфейс?
✦ Как се записва отчетността?
✦ Какъв е срокът за съхранение на отчетността?
✦ Как се декларира и внася данъкът при прилагане на режим „в Съюза“ и режим „извън Съюза“?
✦ Ако лицето е регистрирано за прилагане и на режим „извън Съюза“ и на режим „в Съюза“ може ли да подаде една справка-декларация?
✦ Задължително ли е прилагането на режим „в Съюза“ или режим „извън Съюза“?
✦ Има ли специфични правила при прилагане на режим „в Съюза“ или режим „извън Съюза“?
 
❒ Процедура за подаване на годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО, където експерт Елена Илиева разглежда:
✦ Задължени лица
✦ Срокове и начини за подаване на годишната декларация. Внасяне на данъка
✦ Образци и документи, които се прилагат към годишната данъчна декларация
✦ Годишен отчет за дейността
✦ Корекции на подадени декларации
✦ Санкции
 
❒ Определяне настоящата стойност на активи за целите на преотстъпване на корпоративен данък, представляващо държавна помощ за земеделски стопани. Неизпълнение на изисквания - с анализ, съвети и практически примери от експерт Илиева

Списанието се допълва от данъчно-осигурителни календари за месеците май, юни и юли 2021 г.
 
3 от отговорите на експерт Янкова за промените в специалните режими вижте във видеото:
 

Уважаеми г-н/ г-жо Счетоводител,
 
Преди всички останали новите броеве на списание "Съветник Данъци и такси" получават Вашите колеги, които имат абонамент за Съветник Данъци и такси на моята фирма.
 
На тях изпращаме всяко от списанията в срока на абонамента им напълно безплатно, веднага щом излязат от печат.
 
Освен това Вашите колеги с абонамент имат на своя страна:
 книга от над 1000 стр., която включва данъчни анализи, съвети, практически примери
 персонални консултации с експерти по техни конкретни казуси
 
По този начин винаги, когато се сблъскат със сложна ситуация, могат без притеснения:
 да прегледат книгата за съвети какво да направят
➜ да разлистят списанията, ако в книгата не намерят каквото ги интересува
➜ да се допитат директно от експертите, ако искат конкретен отговор
 
Така в крайна сметка решават всеки данъчен казус законосъобразно и без да губят време и нерви.

И Вие можете да се присъедините към тях. Като се абонирате за Съветник Данъци и такси на моята фирма от формата за заявки по-долу!
Внимание!
 
От формата за заявки можете да си поръчате и януарския брой на списанието!
 
В него Ви очакват експертни съвети по темите:
Промени в третирането по ЗДДС на доставки на стоки и услуги във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от ЕС, в сила от 01.01.2021 г.
 Третиране по ЗДДС на последователни доставки на стока, в сила от 01.01.2020 г.
 Авансови вноски за корпоративен данък – изчисляване, деклариране и внасяне
 Промени на авансовите вноски и лихви при превишение на годишния на корпоративния данък над определените авансови вноски
 Задължение за изготвяне на вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма по Закона за мерките срещу изпиране на пари
 Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
 
Какво още Ви препоръчваме:
 


ЗДДС в практиката: Счетоводители питат - експерти отговарят


Книга на счетоводителя - разяснени ситуации от практиката


Преобразуване и ликвидация на търговски дружества

А знаете ли, че можете да имате отстъпка от всяка своя поръчка на наши издания + БЕЗПЛАТНА доставка! Просто влезте в Клуб РС Издателство и ще получавате 10% отстъпка от цената на нашите книги, семинари, уебинари и абонаменти!

Във формата за заявка може да маркирате Клуб РС Издателство програма Минимум и само за 48 лв. с ДДС ще получите:

 10% отстъпки за книги, семинари, уебинари и абонаменти на РС Издателство и Бизнес Консултации + БЕЗПЛАТНА доставка, разбира се - за цели 12 месеца (валидно от датата на заплащане)!
 Членство в затворена фейсбук група за споделяне на опит с Ваши колеги
 Първи ще научавате за новите ни издания, събития, промоции
 Първи ще можете да запазите книги или места за събития
 Специални оферти само за Вас, членовете на Клуба – ще получавате по имейл оферти, които останалите клиенти на РС Издателство няма да получат – защото не са членове
 Специален телефонен номер и имейл, на които ще получите отговор на своите запитвания по-бързо от всички останали клиенти
 Електронен бюлетин само за членове – най-новото в света на счетоводството, данъци, труд и осигуряване, бизнес и човешки ресурси
 

Вижте всички ползи от членството Ви в Клуб РС Издателство - програма Минимум, нагледно във видеото тук:
 

При поръчки на стойност > 50 лв. с ДДС - БЕЗПЛАТНА доставка с куриери на Спиди

За поръчка < 50 лв. с ДДС се заплаща доставка на стойност 6 лв. с ДДС

Внимание: Ако желаете фактура, посочете необходимите данни на стъпка 2 във формата за заявка!

 
Кои сме ние?
От 2011 г. вече 10-та година нашата компания предлага експертна литература за счетоводство, трудово право, човешки ресурси и GDPR.

Стремим се да правим своите клиенти по-успешни, по-компетентни, по-големи професионалисти.
С какво Ви съдействаме: Нашите експерти:
Печатни издания:
 с готови решения на реални казуси
 с експертни анализи по ключови проблеми
 със законодателство
 Евгени Рангелов
 проф. д-р Стоян Дурин
 Елена Илиева
 Ели Марова
 доц. д-р Андрей Александров
 Красимира Гергева
 Аспасия Петкова
 Христо Досев, д.е.с.
 Трендафил Василев, д.е.с.
 Алиция Профирова
 Василена Христова
 Бойчо Момчилов
 Пламен Ангелов, д.е.с.
 Теодора Дичева
 и други
Абонаментни услуги с експертни съвети, решения и консултации:
 www.PortalSchetovodstvo.bg
 www.PortalTRZNormativi.bg
 Съветник Данъци и такси на моята фирма
 Съветник ТРЗ и осигуряване от А до Я
Семинари по ключови проблеми от:
 счетоводството
 данъчното облагане
 ДДС
 Трудови правоотношения
 Осигуряване
 GDPR
 и още
Уникалните ни услуги:

Клуб РС Издателство:
Предимства за нашите редовни клиенти!


 Отстъпка от всяка поръчка на издание
 Безплатна доставка
 Отстъпка от всеки абонамент
 Ежегодно събитие за обмяна на опит
 И още!
Консултации с експерти и през почивните дни
 Консултации с експерти по телефона
Още за нашите издания тук:

www.straton.bg

 

Форма за поръчка

Поръчайте продукти на стойност 50 лв. и получавате БЕЗПЛАТНА доставка!

Поставете отметка на желаните продукти:

Попълнете

Телефонният Ви номер е необходим, за да се свържем с Вас относно Вашата заявка .
Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специална защита, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679. Давам съгласието си "РС издателство и бизнес консултации" ЕООД да събира и обработва попълнените данни в този талон. Информационна бележка!!

Условия за връщане и рекламация

* Полетата маркирани със звездичка са задължителни!

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ